• امروز جمعه هفنم اردیبهشت  1397 

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان همدان _ آدرس: همدان-میدان بعثت-ابتدای کوچه مشکی-نبش کوچه شهید مازویی .

تلفن روابط عمومی:38210379-081   تلفن اداره کل:38243500 - 081

شماره سامانه پیامکی :10000114811