استان همدان
سازمان اوقاف و امور خیریه
مسئول اداره تحقیق اداره کل اوقاف و امور خیریه استان همدان از برگزاری نشست آموزشی و توجیهی متولیان موقوفات استان همدان خبر داد.
دوشنبه 7 بهمن 1392    
بازدید: 155

برگزاری نشت آموزشی- توجیهی متولیان موقوفات استان همدان

مسئول اداره تحقیق اداره کل اوقاف و امور خیریه استان همدان از برگزاری نشست آموزشی و توجیهی متولیان موقوفات استان همدان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان همدان، مرتضی نظری افلاک با بیان اینکه نشست آموزشی و توجیهی متولیان موقوفات غیر متصرفی استان همدان در محل اداره کل اوقاف و امور خیریه این استان برگزار خواهد شد افزود: این نشست با هدف ایجاد تعامل بیشتر اداره اوقاف با متولیان موقوفات استان برگزار می گردد.

وی اظهار داشت: برگزاری دوره آموزشی درباره سامانه جامع موقوفات کشور و نیز طرح مباحث حقوقی و مالی و آشنایی متولیان موقوفات با قوانین و مقررات و نیز آیین نامه های اجرایی اوقاف از برنامه های این نشست خواهد بود.

نظری افلاک ابراز داشت: از آنجا که متولیان امانت داران موقوفات هستند، هرچه قدر تسلط و آشنایی ایشان با قوانین بیشتر باشد، بهتر می توانند از منافع و حق و حقوق موقوفه دفاع نمایند.

وی در عین حال افزود: آشنایی متولیان با قوانین مربوطه، موقوفات را از هجمه و گزند موقوفه خواران در امان نگه می دارد.

مسئول اداره تحقیق اداره کل اوقاف و امور خیریه استان همدان ابراز داشت: متولیان موقوفات همکاران مجموعه اوقاف در امر موقوفات استان هستند و هرچه تعامل بیشتری میان سازمان اوقاف و ایشان برقرار باشد، اجرای نیات واقفین خیراندیش بهتر به انجام خواهد رسید.

نظری افلاک افزود: در پایان این دوره آموزشی برای متولیان موقوفات استان همدان گواهی آموزشی صادر خواهد شد.