استان همدان
گزارش تصویری برگزاری جلسه ستاد دهه وقف سال 1396 به ریاست مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان همدان
یک شنبه 16 مهر 1396    
بازدید: 36
گزارش تصویری برگزاری جلسه ستاد دهه وقف سال 1396 به ریاست مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان همدان 
aaa
aaa
aaa
aaa