• امروز چهارشنبه بیست و هفنم تیر 1397 

آگهی های مزایده و مناقصه

صفحه ی اصلی / آگهی های مزایده و مناقصه

عنوان آگهی

شرح اگهی

دانلود آگهی

آگهی مزایده عمومی شماره 100970281000001 شماره(مزایده مرجع)1

شرح مختصری از کالاها

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان همدان در نظر دارد نسبت به فروش یک دستگاه خودروی سواری سمند7 EF مدل 1391 با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( setadiran.ir ) و با شماره مزایده 100970281000001(شماره سیستمی) به صورت الکترونیکی به فروش برساند

جهت دانلود آگهی کلیک فرمائید

   **************************************************************

عنوان آگهی

شرح آگهی

دانلود آگهی

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان همدان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات به شماره 200970281000001 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید

فراخوان مناقصه عمومی خرید خدمات پیمانکاری احداث اسکلت طبقه دوم و سقف دوم و دیوار کشی پیرامونی دو طبقه (شامل قالب بندی – آرماتور بندی و ...) امام زاده زبیده خاتون(س)

 زمان آباد

 

جهت دانلود آگهی کلیک فرمائید

 
 
 
 
 
 
 
 
آدرس سامانه ستاد (جهت بازدید متن کامل مناقصات و مزایدات) :http://www.setadiran.ir/setad/cms