• امروز سه شنبه ششم مهر 1400 

گزارش عملکرد دستگاه

صفحه ی اصلی / گزارش عملکرد دستگاه

گزارش عملکرد اداره کل اوقاف و امور خیریه استان همدان - 97

گزارش عملکرد اداره کل اوقاف و امور خیریه استان همدان شناسه ۱۲۱۹۱بازسازی ، نگهداری و تعمیر موقوفات و رقبات
- باغ بهشت: خاکبرداری جهت تسطیح و ساخت قبور حدود ۳۰۰۰ متر مکعب
با براورد ریالی بالغ بر یک میلیارد ریال
ساخت قبور۳۰۰۰ عدد جهت دفن اموات مسلیمن
با براورد ریالی بالغ بر پنج میلیارد ریال
ساخت اتاق نگهبانی ورودی باغ بهشت با براورد ریالی بالغ بر سیصد میلیون ریال
نصب میانگین روزانه ۸ عدد سنگ قبور متوفیان در سایت باغ بهشت .
تعمیر ونگهداری در رقبات عرصه و اعیان
شناسه ۱۲۱۹۲نظارت بر احداث و تکمیل موقوفات و رقبات عرصه و اعیان وقف
اجرای پروژه شمیم
کاربری مسکونی
مساحت اعیان ۱۲۴۰
پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصد
شناسه : ۱۲۲۰۱تکمیل فعالیت های عمرانی نیمه تمام بقاع بر اساس طرح جامع
امامزاده عبداله (ع) همدان:
۱- افتتاح موزه اشیای وقفی با هزینه ای بالغ بر دو میلیارد ریال
۲-اینه کاری تربتخانه زیر زمین
۳-امام زاده خا نم گرجی (س)
تخریب و باز سازی تربت خانه با هزینهای بالغ بر یک میلیارد ریال
شناسه : ۱۲۲۰۲ احداث و توسعه بقاع بر اساس طرح جامع
- ساخت سرویس بهداشتی جهت امام زاده اسماعیل(ع) در فامنین با هزینه ای بالغ بر پانصد میلیون ریال
تخریب و ساخت تربت خانه امام زاده ابوالحسن روستای ماماهان با براورد هزینه کرد بالغ هفتصد میلیون ریال
تکمیل نورپردازی بقعه امام زاده فرزند علی (ع)ونرده کشی دور با براورد هزینه ای بالغ بر پانصد میلیون ریال
ساخت سرویس بهداشتی امام زاده یونس پیر نهان با براورد هزینه ای بالغ بر سیصد میلیون ریال
خرید و نصب ضزیح امام زاده اسماعیل(ع) همدان با براورد هزینه ای بالغ بر پانصد میلیون ریال

شناسه: ۱۲۲۰۳ بازسازی .مرمت. تعمیر و نگهـداری بقاع
امامزاده یحیی (ع): طراحی و ساخت سردرب ورودی تا مرحله ۵۰ درصد
با براورد هزینه ای بالغ بریک میلیارد ریال


امام زاده محسن (ع):
احداث سرویس بهداشتی و فضای سبز وپارکینگ
احداث حسینیه نماز به مساحت ۴۰۰ متر مربع از ظرفیت خیرینامام زاده حسین : ساخت ۲۵ چشمه سرویس بهداشتی با هزینهای بالغ بر ششصدمیلیون ریالامام زاده قاسم روستای انصار الامام :
تخریب و بازسازی با اعیان ۴۵۰ متر مربع و پیشرفت فیزیکی ۵۰درصد با هزینه ای بالغ بر چهار میلیارد ریال
 *****

 

اقدامات اداره کل اوقاف و امور خیریه استان همدان

در حوزه های مختلف در سال 1398

تعداد

عنوان

ردیف

811 موقوفه

موقوفات

1

1931

مساجد

2

477

حسینیه

3

223

امامزادگان و بقاع متبرکه

4

47750

رقبات متصرفی

5

1416

رقبات غیر متصرفی

6

49167

جمع ر قبات

7

86

تعداد کل پرسنل استان

8

15 قرارداد مدیریتی-23 قرارداد دولت-25 پیمانی-23 رسمی

نوع عضویت

9

9 اداره و اداره کل

تعداد ادارات اجرایی

10

8 اداره

ادارات اجرایی مستقر در ساختمان موقوفه

11

1 بهار

ادارات اجرایی مستقر در ساختمان اداری

12

7 موقوفه

نیات خدمات دارو و درمان استان

13

3موقوفه

 

نیات کمک به مدارس علوم دینی

14

8موقوفه

نیات کمک به دانش آموزان و مدارس

15

24موقوفه

نیات برای نیازمندان و محرومان

16

بدون نیت در استان همدان و با توجه به گستره فعالیت

اجرای فعالیت های قرآنی

17

109 موقوفه

مجالس روضه خوانی

18

برپایی 5 موکب فعال و پشتیبانی از موکب های مردمی

اربعین حسینی

19

96 عنوان فعالت در طول سال در ایام مختلف

فرهنگی و اجتماعی

20

200 زائرا در قالب 4 کاروان

اعزام زائران بار اولی به زیارت عتبات وفقیر

21

120 زائر در قالب 3 کاروان

اعزام زائران بار اولی به مشهد

22

بیش از 200 هزار پرس در بین نیازمندان

اطعام دهی

23

355 نفر ازهریک به مبلغ 1 میلیون تومان تا 5 میلیون تومان

حمایت از کلیه بیماران خاص شهرستان همدان- ملایر -کبودراهنگ

24

32 بیمار به صورت مستمر

حمایت از کلیه بیماران پروانه ای

25

3 طرح در دست اقدام

سرمایه گذاری فعال

26

18 طرح آماده ارائه

فرصت سرمایه گذاری

27

 16 بقعه

امامزادگان و بقاع در حال بازسازی

28

24 دستگاه

پراکندگی مطالبات از دستگاه های اجرایی

29

503 میلیارد تومان

جمع کل بدهی

30

* کل اجرای نیات در سال 1398 به مبلغ 20 میلیارد تومان در راستای محرومین زدایی و کمک به نیازمندان بوده است.

 
 
********