• امروز سه شنبه ششم مهر 1400 

سوالات متداوال

صفحه ی اصلی / سوالات متداوال

ا.موقوفات مهم استان
همدان کدامند ؟
پاسخ
:
1.موقوفه بهاالملک
2.موقوفه سیف الدوله
3.موقوفه امیر نظام
4.موقوفه بکایی
5.موقوفه زبیده خانم
2.بقاع متبرکه شاخص استان
همدان کدامند؟
1.امامزاده عبدالله همدان
2.امامزاده محسن همدان
3.شاهزاده حسین همدان
4.امامزاده اسماعیل همدان
5.امامزاده عبدالله ملایر
6.امامزادگان محمد و علی
نهاوند
7.مقبره آیت الله بهاری
8.امامزاده ناصر تویسرکان
3.مهم ترین نیات واقفین استان
همدان کدام است؟
1.درمانی
2.فرهنگی
3.کمک به نیازمندان
4.ساخت مراکز درمانی
5.مساجد و حسینیه ها
6.آموزشی
4.استان همدان دارای چند
موقوفه است ؟
238 موقوفه
6.فرهنگ نیکوکاری و وقف در استان همدان چگونه شناخته
می شود؟
اداره کل اوقاف و امور
خیریه استان همدان دارای یک موزه است که آثار و اشیا ارزشمند موقوفات و بقاع
متبرکه از 1500 سال پیش تا به امروز در آن نگهداری می شود. با بازدید از موزه وقف
می توان با پیشینه این فرهنگ از نزدیک آشنا شد.