• امروز پنج شنبه بیست و هشتم شهریور 1398 

فیلم و کلیپ

صفحه ی اصلی / کليپ

اخبار سازمان اوقاف

دسته بندی کلیپ ها
مطالب ویژه

 اخبار منتشره از اداره کل اوقاف و امور خیریه استان همدان در سالهای اخیر

پیام رسان بله

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

مزایده و مناقصه

بخشنامه و اطلاعیه ها

شناسه خدمات الکترونیک و غیر الکترونیک

سوالات متداول

ساختار

بنر اطلاع رسانی روابط عمومی اوقاف استان

خدمات غیر حضوری مستاجرین اوقاف

خدمات غیر حضوری اوقاف(نسخه موبایل)

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

شنبه 20 مرداد 1397          69 رای به این مطلب
یک شنبه 21 مرداد 1397          79 رای به این مطلب
یک شنبه 21 مرداد 1397          98 رای به این مطلب
شنبه 20 مرداد 1397          59 رای به این مطلب
شنبه 20 مرداد 1397          58 رای به این مطلب
شنبه 20 مرداد 1397          73 رای به این مطلب
شنبه 20 مرداد 1397          71 رای به این مطلب
شنبه 20 مرداد 1397          80 رای به این مطلب
رهبری
3
2
1

3

2

1