• امروز جمعه بیست و پنجم آبان 1397 

فیلم و کلیپ

صفحه ی اصلی / کليپ

اخبار سازمان اوقاف

دسته بندی کلیپ ها
مطالب ویژه

پیام رسان بله

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

مزایده و مناقصه

بخشنامه و اطلاعیه ها

شناسه خدمات الکترونیک و غیر الکترونیک

سوالات متداول

ساختار

بنر اطلاع رسانی روابط عمومی اوقاف استان

خدمات غیر حضوری مستاجرین اوقاف

خدمات غیر حضوری اوقاف(نسخه موبایل)

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

شنبه 20 مرداد 1397          12 رای به این مطلب
یک شنبه 21 مرداد 1397          11 رای به این مطلب
یک شنبه 21 مرداد 1397          16 رای به این مطلب
شنبه 20 مرداد 1397          10 رای به این مطلب
شنبه 20 مرداد 1397          10 رای به این مطلب
شنبه 20 مرداد 1397          12 رای به این مطلب
شنبه 20 مرداد 1397          12 رای به این مطلب
شنبه 20 مرداد 1397          13 رای به این مطلب
3
2
1

3

2

1