کد خبر : 304079

تاریخ درج خبر : چهارشنبه 20 تیر 1397
اداره كل اوقاف و امور خيريه استان همدان
• گزارش تصویری
گزارش تصویری برگزاری جلسه کارشناسان فرهنگی و اجتماعی ادارات تابعه با سخنرانی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان با محوریت برگزاری ویژه برنامه نشاط معنوی تابستان1397
گزارش تصویری برگزاری جلسه کارشناسان فرهنگی و اجتماعی ادارات تابعه با سخنرانی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان با محوریت برگزاری ویژه برنامه نشاط معنوی تابستان1397