• امروز چهارشنبه سی ام بهمن 1398 
  ساختار سازمانی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان همدان