• امروز سه شنبه ششم مهر 1400 

راهبرد مشارکت در تارنمای دستگاه

صفحه ی اصلی / راهبرد مشارکت در تارنمای دستگاه

سند راهبرد مشارکت
1- راهبرد زیر شاخص مشارکت در کاربر پسند بودن تارنما
در رابطه با نماگر قابلیت شخصی سازي، جستجوي پیشرفته و اجراي در کلیه مرورگرها و اجرا بر روي دستگاه هاي قابل حمل درسایت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان همدان رعایت شده است و بعنوان طراحی سایت بصورت Responsiveمعرفی گردید.
2-راهبرد مشارکت در زیر شاخص شفافیت تارنما
در رابطه با نماگر ارتباط مستقیم مدیران در وب سایت و تاریخ هاي بروزرسانی و انتشار شناسنامه خدمات در منوي خدمات الکترونیک سایت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان همدان بطور کامل ارائه شده است.
3-راهبرد مشارکت کیفیت خدمات تارنما
با توجه به اطلاع رسانی خدمات در منوهاي خدمات الکترونیک و مشترکین بطور کامل و مجزا ارائه شده و سایت خبري مجزا نیزعلاوه بر نمایش مهمترین اخبار در سایت اصلی وجود دارد.
4-راهبرد مشارکت در دسترس پذیري تارنما
در سایت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان همدان ،دستورالعمل بروزرسانی و استاندارد بودن نام دامنه و زمان بارگذاري رعایت گردیده است.
5-راهبرد مشارکت در دسترس پذیري اطلاعات
در تارنماي اداره کل اوقاف و امور خیریه استان همدان، سوالات متداول، پیوندها و وجود کانال اطلاع رسانی (بله) و در نهایت اخبار ومزایده ها و اطلاعیه هاي مهم وجود دارد.
6-راهبرد مشارکت در دسترس پذیري اطلاعات
در این وب سایت بیانیه حریم خصوصی و سطح توافق خدمات در منوي خدمات فناوري نیز وجود دارد.
 مراجعین محترم همواره می توانند ديدگاه خود را از طریق درگاه این اداره و یا سامانه رسیدگی به شکایات و یا به صورت حضوری در روزهای دوشنبه هر هفته به این اداره کل انتقال دهید . همواره مشتاق دیدگاهها و نظرات شما هستیم